Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 3/2021 od 29.01.2021.)


  • Rešenje o poništaju Rešenja broj: 58/2021
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 209/2021 od 29. januara 2021. godine
  • Rešenje o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2021. godini
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za plaćanje dodatnih radova na sanaciji dela objekta i rekonstrukciji bazena sa mineralnom vodom Specijalne bolnice "Agens"
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o utvrđivanju raspodele korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnog korisnika mesnih zajednica za 2021. godinu sa rasporedom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2021. godinu
  • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o utvrđivanju raspodele korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnog korisnika mesnih zajednica za 2021. godinu sa rasporedom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex