Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 29 od 31.07.2020.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-27/2020 od 28. jula 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-28/2020 od 28. jula 2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-29/2020 od 29. jula 2020. godine
  • Odluka o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva (prečišćen tekst)
  • Aneks Kolektivnog ugovora JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex