Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 29 od 29.10.2019.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-50/2019 od 29. oktobra 2019. godine
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Zdravstvene zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Socijalne zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene Programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva
  • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Pereslavlj-Zaleski, Ruska Federacija

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex