Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 28/2021 od 09.09.2021.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2229/2021 od 25. avgusta 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2274/2021 od 30. avgusta 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2275/2021 od 30. avgusta 2021. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu, broj 011-179/2021-I od 25.06.2021. godine
  • Rešenje o utvrđivanju novčanog iznosa Oktobarske nagrade grada Kraljeva za 2021. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju novčanog iznos
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Stefanu Tomaševiću
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Miroljubu Bakoviću
  • Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex