Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 28 od 19.11.2018.)


  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH FIKSNIH TELEFONA U ORGANIMA I SLUŽBAMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex