Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 27/2022 od 07.09.2022.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2531/2022 od 19. avgusta 2022. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 2535/2022 od 19. avgusta 2022. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti i izdavanje potvrda o smrti za lica umrla izvan zdravstvene ustanove
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva
  • AKTI GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za pokrivanje dela mesečnih obaveza za jul 2022. godine po Odluci o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju rasporeda i vremena dnevnog korišćenja bez naknade nove hale u Kraljevu u narednoj sportskoj sezoni od 01.09.2022. godine, broj: 011-258/2022-I od 17.08.2022. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti za parcelaciju kat. parcele 153/4 KO Meljanica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex