Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 27 od 04.10.2019.)


 • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-44/2019 od 19. septembra 2019. godine
 • Rešenje o utvrđivanju visine pojedinačnog novčanog iznosa Oktobarske nagrade grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju visine pojedinačnog novčanog iznosa Specijalne nagrade za podsticaj humanosti "Milomir Glavčić" za 2019. godinu
 • Rešenje korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za štampanje monografije "Druga brigada kopnene vojske"
 • Rešenje o raspisivanju Javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva prikupljanjem pismenih ponuda
 • Odluka izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Programa gasifikacije grada Kraljeva
 • Odluka o proglašenju spomenika od značaja za grad Kraljevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 KV broj 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na teritoriji grada Kraljeva)
 • Odluka o neposrednom otuđenju nepokretnosti iz javne svojine u Ulici Miloša Velikog broj 8
 • Odluka o prihvatanju raspodele stambenih jedinica iz Liste reda prvenstva za dodelu stanova u neprofitni zakup
 • Odluka o dodeli Zvanja počasnog građanina grada Kraljeva za 2019. godinu Marinosu Ritsoudisu
 • Odluka o dodeli diplome Zaslužne ustanove grada Kraljeva za 2019. godinu Domu zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Odluka o dodeli diplome Zaslužne sportske organizacije grada Kraljeva za 2019. godinu Košarkaškom klubu "Sloga" Kraljevo
 • Odluka o dodeli diplome Zaslužne obrazovne ustanove grada Kraljeva za 2019. godinu Osnovnoj školi "Svetozar Marković" iz Kraljeva
 • Odluka o dodeli diplome Zaslužnog udruženja građana grada Kraljeva za 2019. godinu Društvu za srpski jezik i književnost Kraljevo
 • Odluka o dodeli diplome Zaslužnog udruženja građana grada Kraljeva za 2019. godinu Udruženju inženjera i tehničara "Dobrivoje Božić" Kraljevo
 • Odluka o dodeli Oktobarske nagrade grada Kraljeva za 2019. godinu Milomiru Glavčiću
 • Odluka o dodeli Specijalne nagrade za podsticaj humanosti "Milomir Glavčić" za 2019.godinu Tamari Grujić
 • Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo o raspodeli dobiti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora u Sportskom centru "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Vrbi
 • Mišljenje o inicijativi gradonačelnika grada Kraljeva za promenu, unošenje novih i ispravku naziva naseljenih mesta i katastarskih opština na teritoriji grada Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2019. godinu za period 1.01.2019-30.06.2019. godine
 • Odluka da se strateška procena uticaja uticaja Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 KV br. 115/1 TS "Kraljevo 1" - TS "Čačak 3" (deonica na teritoriji grada Kraljevo), na životnu sredinu ne izrađuje
 • Obaveštenje o evidentiranju dobra koje uživa prethodnu zaštitu, objekta Vila "Helvecija", Mataruška Banja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex