Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 27 od 08.11.2018.)


  • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017, 32/2017, 16/2018 i 27/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2017, 22/2018 i 27/2018)
  • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD I PUTNIM TROŠKOVIMA ODBORNIKA, ŠEFOVA, ZAMENIKA ŠEFOVA, TEHNIČKIH SEKRETARA ODBORNIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI GRADA KRALJEVA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2018)
  • ODLUKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE JAVNOG LOKALNOG VODOVODA U SEOSKIM NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2016, 32/2016 i 27/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA KRALJU STEFANU NEMANJIĆU PRVOVENČANOM NA TRGU SVETOG SAVE U KRALJEVU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2018)
  • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA U SVOJINI GRADA KRALJEVA KOJI SE DODELJUJU KAO STAMBENA PODRŠKA POD USLOVIMA NEPROFITNOG ZAKUPA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 6/2018 i 27/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA SAOBRAĆAJ GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2018 i 27/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017, 16/2018, 22/2018 i 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex