Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 26 od 07.07.2020.)


 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV Broj: 403-19/2020 od 3. jula 2020. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV Broj: 403-20/2020 od 6. jula 2020. godine
 • Rešenje o dodeli odborničkih mandata, Broj: 511-1/2020 od 2.7.2020. godine
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nebojši Simoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Predragu Terziću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nenadu Markoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Maji Mačužić Puzić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Marici Mijajlović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Zoranu Bojaniću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Aleksandru Ercu
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Stefanu Adžiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vesni Milojević
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ivani Bazić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vukmanu Rakočeviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milenku Stefanoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ivanu Bunardžiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Marici Baltić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Snežani Jovanović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milovanu Smiljaniću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Živoradu Dražoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Veroljubu Komatoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milici Jelić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Jeleni Milojević Đunović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Aleksandru Aleksiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milošu Milišiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Aleksandru Protiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Polki Krstić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Mariji Jovanović Đusić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Tomislavu Iliću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vladimiru Lazareviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vladimiru Baraliću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Kristini Marković
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Slavici Radonjić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Radoici Kočoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nikoli Đukiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Luki Petroviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Jelici Banjanac
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Sandri Joković
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Zoranu Velimiroviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Dragiši Radeviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Urošu Veličaninu
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Gorici Terzić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Živki Vujović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Draganu Stanojeviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Miranu Goljoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nikoli Pantoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Živani Todorić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Mariji Žarčanin Stanišić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Nikoli Deviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Draganu Vuliću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Mariji Jevđić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Biljani Bojanić
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Damiru Ugrenoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Dejanu Nikiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Jeleni Jablanović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vladimiru Vujancu
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vuku Todoriću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Zorici Jevtović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Dragoslavu Dugaliću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milunu Jovanoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ivanu Matoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Vladimiru Bogavcu
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Marijani Šen
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Bobanu Ugrenoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ružici Majstorović
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Zoranu Jovanoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ljubiši Đokoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Dragoslavu Staletiću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Milici Čeperković
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Srđanu Spasojeviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Zoranu Vuksanoviću
 • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Tatjani Belić
 • Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za odbornike u Skupštini grada Kraljeva, održanih 21.06.2020. godine, Broj: 59/20 od 07.07.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex