Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 26 od 19.09.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-43/2019 od 13. septembra 2019. godine
  • Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu, broj 011-33/2019-I, broj 011-120/2019-I, broj 011-131/2019-I, broj 011-142/2019-I, broj 011-173/2019-I i broj 011-197/2019-I
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kraljeva u 2019. godini
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima, načinu i postupku odlučivanja JKP "Vodovod" Kraljevo po zahtevima korisnika komunalnih usluga za umanjenje računa na osnovu kvarova na unutrašnjem vodovodu, broj 2816/3 od 03.09.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex