Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 25/2022 od 12.08.2022.)


 • Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevu, broj: 2410/2022 od 10. avgusta 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2337/2022 od 01. avgusta 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2365/2022 od 03. avgusta 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2366/2022 od 03. avgusta 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 2406/2022 od 09. avgusta 2022. godine
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za zapošljavanje grada Kraljeva
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-251/2022-I
 • Dopuna Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
 • Rešenje o davanju saglasnosti za parcelaciju katastarske parcele broj 6045/1 KO Kraljevo
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva, broj:1941/22 od 08.08.2022. godine o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex