Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 25/2021 od 30.07.2021.)


  • Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 1939/2021 od 22. jula 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 1972/2021 od 26. jula 2021. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe tehničkog prijema i izradu energetskog pasoša za objekat Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe finansiranja sportskih organizacija i sportskih udruženja
  • Rešenje o davanju saglasnosti Ljubici Milojčević iz Kraljeva za parcelaciju kat. parcela broj 2565/1 i 2564/1, obe KO Kruševica, koje su javna svojina grada Kraljeva
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene Programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva u 2021. godini
  • Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex