Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 25 od 04.07.2020.)


  • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV Broj:403-15/2020 od 30. juna 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV Broj:403-16/2020 od 30. juna 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV Broj:403-17/2020 od 30. juna 2020. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV Broj:403-18/2020 od 1. jula 2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex