Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 25 od 05.09.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-34/2019 od 15. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-35/2019 od 26. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-36/2019 od 26. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-37/2019 od 28. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-38/2019 od 28. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-39/2019 od 29. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403- 40/2019 od 29. avgusta 2019. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-41/2019 od 3. septembra 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-42/2019 od 4. septembra 2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex