Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 23/2021 od 14.07.2021.)


  • Tekstualni deo Izmene plana Generalne regulacije naseljenog mesta Mataruška Banja
  • Tekstualni deo Treće izmene Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex