Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 23 od 31.07.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-27/2019 od 19. jula 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-28/2019 od 19. jula 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-29/2019 od 19. jula 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-30/2019 od 19. jula 2019. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-31/2019 od 30. jula 2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex