Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 22 od 24.09.2018.)


 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2017 i 22/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD I PUTNIM TROŠKOVIMA ODBORNIKA, ŠEFOVA, ZAMENIKA ŠEFOVA, TEHNIČKIH SEKRETARA ODBORNIČKIH GRUPA U SKUPŠTINI GRADA KRALJEVA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA I PREDSEDNIKA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 8/2008, 4/2016, 5/2016 - ispr. i 22/2018)
 • ODLUKA O OBAVEZNOM INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADA I SUFINANSIRANJU INVESTICIONIH PROJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA LOKALNIH USLUGA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017, 2/2018 i 22/2018)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2015 i 22/2018)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA I DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017 i 22/2018)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 16/2017 i 22/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015, 26/2015 i 22/2018)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE CENA USLUGE I UČEŠĆA KORISNIKA I SRODNIKA U TROŠKOVIMA POMOĆI U KUĆI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE UČEŠĆA KORISNIKA U CENI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRUŽANJA I MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PRAVILNIK O STANOVANJU UZ PODRŠKU ZA MLADE KOJI SE OSAMOSTALJUJU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE POMOĆ U KUĆI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 12/2018 i 22/2018)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017, 16/2018 i 22/2018)
 • ZAKLJUČAK O OBAVEZI GRADSKIH ORGANA, PREDUZEĆA, USTANOVA I SLUŽBI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRALJEVO DA KORISTE USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE DEČJEG ODMARALIŠTA "GOČ" IZ KRALJEVA PRILIKOM ORGANIZOVANJA TURISTIČKIH, SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA U CILJU REALIZACIJE SARADNJE SA DRUGIM GRADOVIMA I OPŠTINAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 22/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex