Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21/2021 od 27.06.2021.)


 • Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2021. godinu
 • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu
 • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Socijalne zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2021. godinu
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u cilju obezbeđivanja pomoći za rad turističkih agencija na teritoriji grada Kraljeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa za njihovu realizaciju za 2021. godinu
 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex