Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21 od 12.06.2121.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj:403-12/2020 od 11.06.2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj:403-13/2020 od 12.06.2020. godine
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj:403-14/2020 od 12.06.2020. godine
  • Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za naknadu članova Izborne komisije i drugih angažovanih lica i štampanje izbornog materijala za sprovođenje izbora zakazanih za 21. 06. 2020. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje projekta "Uređenje prostora za sport i rekreaciju u naselju Stubal - Kraljevo"
  • Rešenje o ispravci Rešenja broj 135/20 od 10.06.2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex