Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 21 od 12.09.2018.)


  • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA U CILJU EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA SA RURALNIH PODRUČJA GRADA KRALJEVA U OKVIRU PROJEKTA SPROVOĐENJE MERA POPULACIONE POLITIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2018)
  • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH TEZGI NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2018 - prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex