Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 20 od 05.07.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-25/2019 od 4. jula 2019. godine
  • Izmene i dopune Poslovnika o radu Gradskog veća grada Kraljeva
  • Program o izmenama i dopunama Programa za postavljanje plažnih barova
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja za tekuće i kapitalne transfere na nivou Republike za 2019. godinu, br. 011-33/2019-l; br. 011-120/2019-l; br. 011-131/2019-l; br. 011-142/2019-l i br. 011-173/2019-I

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex