Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 2/2022 od 28.01.2022.)


  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva kojim je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj:011-16/2022-I od 26. januara 2022. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj:011-17/2022-I od 26. januara 2022. godine
  • Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu, u okviru Programa 15- Opšte usluge lokalne samouprave
  • Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Kraljeva
  • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova saveta za bezbednost grada Kraljeva
  • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva kojim se utvrđuje raspodela korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama po Odluci o budžetu grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmeni Rešenja broj 65/22 od 12.01.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex