Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 19/2022 od 17.06.2022.)


 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1646/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1669/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1670/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1671/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1672/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1673/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1674/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1675/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1676/2022 od 13. juna 2022. godine
 • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 1682/2022 od 14. juna 2022. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1691/2022 od 15. juna 2022. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1704/2022 od 16. juna 2022. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1708/2022 od 17. juna 2022. godine
 • Rešenje o utvrđivanju rasporeda i vremena dnevnog korišćenja bez naknade Atletskog stadiona u Kraljevu u periodu od 01.05.2022. godine do 30.04.2023. godine
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju i imenovanju članova Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1496/22 od 09.06.2022. godine o izmenama i dopunama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1528/22 od 14.06.2022. godine o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.1.2022. godine, kojim je izvršena prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Osnovno obrazovanje i vaspitanje, OŠ "Svetozar Marković"
 • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1496/22 od 09.06.2022. godine o izmenama i dopunama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica sa Rasporedom korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu od 09.06.2022. godine
 • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj: 1528/22 od 14.06.2022. godine o izmeni Rešenja broj: 65/22 od 12.1.2022. godine, kojim je izvršena prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Osnovno obrazovanje i vaspitanje, OŠ "Svetozar Marković"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex