Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 19 od 28.06.2019.)


  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-22/2019 od 19. juna 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-23/2019 od 19. juna 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-24/2019 od 28. juna 2019. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 011-191/2019-
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Ani Milićević Obradović

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex