Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 18/2021 od 07.06.2021.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Saveta za očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa grada Kraljeva
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za rekonstrukciju, adaptaciju - tekuće održavanje objekta MZ Miločaj u cilju održavanja manifestacije "Sportski dani u Miločaju"
  • Rešenje o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari (putničkih motornih vozila) iz javne svojine grada Kraljeva i raspisivanju javnog oglasa za otuđenje
  • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 3362/8 KO Kraljevo, potes Divlje polje, koja je javna svojina grada Kraljeva, Ložnjaković Nebojši iz Novog Beograda kao najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa
  • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 3362/9 KO Kraljevo, potes Divlje polje, koja je javna svojina grada Kraljeva, Preduzeću DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO iz Kraljeva kao najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa
  • Rešenje o otuđenju kat. parcele broj 5297/108 KO Kraljevo, potes Divlje polje, koja je javna svojina grada Kraljeva, Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Paker Tim DOO kao najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program obavljanja dimničarskih usluga za 2021. godinu donet Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo, broj 778/3 od 13.05.2021. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Plan čišćenja i kontrole dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja za 2021. godinu donet Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo, broj 778/4 od 13.05.2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex