Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 17/2022 od 02.06.2022.)


  • Dopune Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
  • Rešenje o rasporedu sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti sporta za posebne programe u 2022. godini
  • Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova za agroekonomsku 2021/2022. godinu
  • Otkaz Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex