Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 17/2021 od 28.05.2021.)


  • Rešenje o obrazovanju Jedinice za upravljanje projektom stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu i imenovanju dela stalnog tima Jedinice za upravljanje projektom
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti broj 1282/2021 od 19.05.2021. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o donošenju Godišnjeg programa upravljanja komunalnim otpadom za 2021. godinu
  • Rešenje o određivanju administratora VEB prezentacije
  • Obaveštenje o evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom, graditeljskog objekta Kuća (dom) Živana Alekse Miletića u Gornjoj Ratini, radi predlaganja predmetnog graditeljskog objekta za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture
  • Obaveštenje o evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom, Galerija krajputaša u Samailima, radi predlaganja predmetnog spomenika za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture
  • Obaveštenje o evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom, Memorijalni kompleks "Zmajevac", radi predlaganja predmetnog spomenika za nepokretno kulturno dobro-znamenito mesto
  • Obaveštenje o evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom, Spomenik Palim ratnicima sela Adrani 1912-1918, palim borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora sela Adrani i Grdice, radi predlaganja predmetnog spomenika za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex