Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16/2022 od 27.05.2022.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, broj: 1415/2022 od 24. maja 2022. godine
  • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju pojedinačnih resornih zaduženja članova Gradskog veća grada Kraljeva
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmenama i dopunama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja kojima je utvrđena raspodela korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika mesnih zajednica za 2022. godinu sa Rasporedom korišćenja budžetskih sredstava indirektnih korisnika mesnih zajednica od 25.05.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex