Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16 od 05.06.2019.)


  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Službi za poslove Zaštitnika građana grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu, broj 011-33/2019-1 od 11.02.2019. godinu, broj 011-120/2019-1 od 15.04.2019. godinu, broj 011-131/2019-1 od 25.04.2019. godine i broj 011-142/2019-1 od 20.05.2019. godine
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Socijalne zaštite za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Gradskoj upravi grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex