Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16 od 26.06.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O DONOŠENJU KADROVSKOG PLANA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALJEVA, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU I SLUŽBI ZA POSLOVE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA KRALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2013, 4/2016, 21/2017 i 16/201)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017, 32/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU PLOVILA NA DELU OBALE I VODNOG PROSTORA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 21/2017, 27/2017 i 16/2018)
  • ODLUKA O PRAVU NA SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA RATNIH VOJNIH INVALIDA, PALIH BORACA I UMRLIH RATNIH VOJNIH INVALIDA KOJI SU UČESTVOVALI U ORUŽANIM AKCIJAMA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 16/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 16/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 32/2017 i 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex