Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 16 od 14.07.2017.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODOTOKOVE DRUGOG REDA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLITIKE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA GRADA KRALJEVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex