Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 15 od 22.05.2020.)


 • Rešenje o otvaranju-promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-8/2020 od 18.05.2020. godine
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje mera populacione politike u 2020. godini
 • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja ekonomske cene boravka u Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo tokom trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID 19
 • Odluka o prestanku mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Odluka o angažovanju lica za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Odluka o novčanoj pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o dodeli novčane nagrade "Anđelko Savić" redovnim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva
 • Odluka o visini ekonomske cene usluga Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" Kraljevo za 2020. godinu
 • Odluka o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama
 • Odluka o neposrednom pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Centru lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Predškolskoj ustanovi "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Odluka o donošenju Druge izmene Plana generalne regulacije "Centar i Čibukovac"
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Goč"
 • Odluka o Geografsko informacionom sistemu grada Kraljeva
 • Odluka o prihvatanju raspodele stambene jedinice iz liste reda prvenstva za dodelu stana u neprofitni zakup
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu
 • Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na području grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2020. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2020. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2020. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom za 2020. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i Finansijski plan za 2020. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za školsku 2019/2020. godinu i Finansijski plan za 2020. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu sa Finansijskim planom za 2020. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan i Program rada i Finansijski plan za 2020. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada, Plan razvoja i Godišnji finansijski plan za 2020. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom za 2020. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2020. godinu Zdravstvene ustanove "Apoteka Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja i Finansijski plan za 2020. godinu Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja predsednika Skupštine grada Kraljeva broj 75/20 od 8. aprila 2020. godine
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja predsednika Skupštine grada Kraljeva broj 80/20 od 6. maja 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" o utvrđivanju elemenata za celovito sagledavanje cena usluga za obavljanje stručnih poslova poverenih javnom preduzeću
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Javnog energetskog preduzeća "Toplana" Kraljevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" doo Kraljevo o razrešenju i imenovanju direktora
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milunka Savić" u Vitanovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Vitkovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milun Ivanović" u Ušću
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi "Đura Jakšić" u Konarevu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja sa finansijskim planom JEP "Toplana" Kraljevo za 2020. godinu u delu koji se odnosi na plan investicija za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex