Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 15 od 03.06.2019.)


  • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
  • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-15/2019 od 28. maja 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-16/2019 od 30. maja 2019. godine
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-17/2019 od 30. maja 2019. godine
  • Kolektivni ugovor zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex