Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 15 od 19.06.2018.)


  • PROGRAM POSTAVLJANJA KIOSKA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 7/2012, 25/2015 i 15/2018)
  • REŠENJE O ODOBRENJU POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA I UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA ZA NJIHOVU REALIZACIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 15/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex