Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 14/2021 od 20.04.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 904/2021 od 14. aprila 2021. godine
  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 905/2021 od 14. aprila 2021. godine
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
  • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kraljeva za 2021. godinu
  • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva za 2021. godinu
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe sufinansiranja projekata "Drvoredi na levoj obali Ibra u gradu Kraljevu"
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe sufinansiranja projekta "Izrada i sprovođenje programa subvencije zamene kotlova za individualne sisteme grejanja"
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe naknade dela troškova sahranjivanja porodicama čiji su članovi preminuli usled bolesti COVID-19


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex