Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 13 od 24.05.2019.)


 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-11/2019 od 10. maja 2019. godine
 • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-13/2019 od 15. maja 2019. godine
 • Rešenje o promeni aproprijacije korisnika budžeta, IV broj: 403-14/2019 od 23. maja 2019. godine
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu, broj: 011-33/2019-I od 11.02.2019. godine, broj: 011-120/2019-I od 15.04.2019. godine i broj: 011-131/2019-I od 25.04.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti Dragoslavu Antonijeviću za preparcelaciju k.p. broj 14 i broj 15/2 KO Miliće za potrebe ozakonjenja objekta čiji je vlasnik
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o priznanjima i nagradama grada Kraljeva
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Kraljevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dimničarskim uslugama
 • Odluka o javnom osvetljenju na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o usvajanju Programa gasifikacije grada Kraljeva
 • Odluka o izmenama Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Dečjem odmaralištu "Goč" iz Kraljeva
 • Odluka o Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva, u Ulici Dušana Popovića broj 24
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kraljeva
 • Odluka o donošenju Programa komasacije dela katastarskih opština Samaila i Mrsać grada Kraljeva
 • Odluka o sprovođenju komasacije na delu katastarskih opština Samaila i Mrsać grada Kraljeva
 • Odluka o načelima komasacije u delovima katastarskih opština Samaila i Mrsać grada Kraljeva
 • Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu
 • Pravilnik o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka komasacije u katastarskim opštinama Samaila i Mrsać grada Kraljeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Strateški plan Komunalne policije grada Kraljeva za period 2019-2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" Kraljevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti za upotrebu imena grada Kraljeva privrednom društvu RC VRŠAC ALFA RSB D.O.O. BEOGRAD - Novi Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom "Region Kraljevo" o izboru predsednika Skupštine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Programa poslovanja JKP "Pijaca" Kraljevo za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije dela katastarskih opština Samaila i Mrsać grada Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora, utvrđivanju prestanka dužnosti člana Upravnog odbora i imenovanju dva člana Upravnog odbora u Istorijskom arhivu iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora "Apoteke Kraljevo" iz Kraljeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "IV kraljevački bataljon" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Svetozar Marković" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dimitrije Tucović" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Čibukovački partizani" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Braća Vilotijević" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Jovo Kursula" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Ribnici
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Ribnici
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Živan Maričić" u Žiči
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dragan Marinković" u Adranima
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dragan Đoković-Uča" u Lađevcima
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u Roćevićima
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Đura Jakšić" u Konarevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Vrbi
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Jovan Cvijić" u Sirči
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milunka Savić" u Vitanovcu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Vitkovcu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Olga Milutinović" u Godačici
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Petar Nikolić" u Samailima
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Ivo Lola Ribar" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Stefan Nemanja" u Studenici
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Osnovnoj školi "Milun Ivanović" u Ušću
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Gimnaziji u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Ekonomskoj trgovinskoj školi u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Mašinskoj tehničkoj školi "14. oktobar" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Elektrosaobraćajno-tehničkoj školi "Nikola Tesla" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Poljoprivredno-hemijskoj školi "Dr Đorđe Radić" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Muzičkoj školi "Stevan Mokranjac" u Kraljevu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju devet članova Školskog odbora u Umetničkoj školi u Kraljevu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog pravobranilaštva grada Kraljeva za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog dela izveštaja za 2018. godinu Narodne biblioteke "Stefan Prvovenčani" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2018. godinu Narodnog muzeja iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu Kraljevačkog pozorišta iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Istorijskog arhiva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem za 2018. godinu Kulturnog centra "Ribnica" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Doma kulture "Studenica" iz Ušća
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za radnu 2017/2018. godinu i Finansijskog izveštaja za 2018. godinu Predškolske ustanove "Olga Jovičić-Rita" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu Sportskog centra "Ibar" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za 2018. godinu Javne ustanove "Turistička organizacija Kraljeva" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu Centra za socijalni rad iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za školsku 2017/2018. godinu i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2018. godinu Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu za 2018. godinu Doma zdravlja "Kraljevo" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu "Apoteke Kraljevo" iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju i Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu Centra lokalnih usluga grada Kraljeva iz Kraljeva
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kraljeva za period od 01. 01. do 31. 12.2018. godine
 • Godišnji izveštaj Zaštitnika građana grada Kraljeva za 2018. godinu
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Prosište-Oplanići", grad Kraljevo
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Popov potok", grad Kraljevo
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Selo Kovanluk", grad Kraljevo
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Divlje polje, Ratina", grad Kraljevo
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Zimovnik, Kruševica", grad Kraljevo
 • Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro - arheološko nalazište "Crkvena porta, Mrsać", grad Kraljevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex