Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 12 od 13.05.2019.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva
  • Rešenje o otvaranju - promeni aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, IV broj: 403-12/2019 od 10. maja 2019. godine
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za realizaciju projekta "Sanacija fasade objekta" zgrade Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za sufinansiranje mera populacione politike
  • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Južnog Juklida u Ohaju, Sjedinjene Američke Države
  • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Kraljeva, Republika Srbija i grada Đilina, Narodna Republika Kina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex