Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 11/2022 od 12.04.2022.)


  • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za 2022. godinu
  • Program korišćenja sredstva budžetskog fonda za saobraćaj grada Kraljeva za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti preduzeću "Kontinent" d.o.o. iz Kraljeva za parcelaciju kat. parcele broj 759/3 KO Jarčujak
  • Rešenje o prihvatanju inicijative i davanju saglasnosti Mesnoj zajednici Miločaj za izgradnju rukometnog sportskog terena

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex