Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 11/2021 od 12.04.2021.)


  • Rešenje o otvaranju aproprijacije po osnovu namenskog transfera dobijenog od drugog nivoa vlasti, broj: 846/2021 od 7. aprila 2021. godine
  • Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo
  • Rešenje o dodeljivanju odborničkog mandata Bojanu Otaševiću.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex