Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 11 od 25.04.2019.)


  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje viška-manjka i nepredviđenih radova na rekonstrukciji i izgradnji Atletskog stadiona u Kraljevu
  • Rešenje o odobrenju posebnih programa po javnom pozivu u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava Osnovnog i Srednjeg obrazovanja i vaspitanja za tekuće i kapitalne transfere nivou Republike za 2019. godinu, broj 011-33/2019-I od 11.02.2019. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Program održavanja atmosferske kanalizacije za 2018. godinu, donet Odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo", broj 414/19-2 od 14.02.2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex