Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 10/2021 od 06.04.2021.)


  • Rešenje o postavljenju rukovodioca Službe za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
  • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za 2021. godinu
  • Rešenje o rasporedu sredstava iz budžeta grada Kraljeva u oblasti sporta za finansiranje posebnih programa bez javnog poziva za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnost za parcelaciju katastarske parcele, broj 262 KO Čibukovac, Stefanu Milutinoviću iz Kraljeva


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex