Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kraljeva

(broj 1 od 18.01.2018.)


  • ODLUKA O DODELI STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PORODICI SA VIŠE DECE SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA ZA KALENDARSKU 2018. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex