Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 9 od 04.05.2020.)


  • Zaključak o isporuci toplotne energije nakon završene grejne sezone, usled niskih spoljnih temperatura
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o Cenovniku redovnih usluga u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kragujevca
  • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP Niskogradnja Kragujevac za 2020. godinu - broj 4


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex