Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 8/2021 od 08.04.2021.)


 • Zaključak o pokretanju Inicijative Vladi Republike Srbije za donošenje Odluke kojom se Akademiji strukovnih studija Šumadija iz Kragujevca daje na privremeno korišćenje bez naknade poslovni prostor u javnoj svojini RS a na kome grad Kragujevac ima pravo korišćenja;
 • Zaključak o usvajanju Zaključka Komisije za utvrđivanje predloga za izbor dece, omladine, nastavnika i pratilaca u okviru programa međunarodne razmene broj 06-82/2021-V-01 od 09.03.2021. godine;
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2020. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za sport i rehabilitaciju OSI "Iskra" za 2020. godinu;
 • Zaključak o raspisivanju Oglasa za zauzeće javne površine za postavljanje dečijih automobila u Pešačkoj zoni i Velikom parku, putem javnog nadmetanja;
 • Zaključak o načinu i postupku izmirenja obaveza prema javnim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini;
 • Zaključak o davanju preporuka predškolskim ustanovama za bodovanje kartice "Naš heroj";
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga i učešće korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima usluga socijalne zaštite;
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite;
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu;
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sagledavanje trenutnog stanja nepokretnosti, opreme i instalacija na objektima koje su date na korišćenje SPD "Radnički" d.o.o., Kragujevac;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za zauzeće javne površine za postavljanje dečijih automobila, putem javnog nadmetanja;
 • Rešenje o obrazovanju Radnih timova za preduzimanje aktivnosti na rehabilitaciji i regeneraciji kulturno istorijske celine kompleksa "Knežev arsenal";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Sportskog privrednog društva "Radnički" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o drugoj izmeni Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge košenja i uništavanja korovske biljke ambrozija za 2021. godinu;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za podizanje spomenika;
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o dopuni Rešenja o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
 • Statut Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac, (Prečišćen tekst)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex