Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 7 od 16.03.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju liste kandidata predloženih za dodelu Godišnje nagrade grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade;
 • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca,raspisanih za 26. april 2020. godine;
 • Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Kragujevca, raspisanim za 26. april 2020. godine;
 • Rokovnik o dopuni Rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Kragujevca, raspisanih za 26.april 2020.godine;
 • Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike skupštine grada kragujevca, raspisanih za 26. april 2020. godine
 • Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2019. godinu;
 • Zaključak o obrazovanju Kriznog štaba za praćenje i suzbijanje širenja virusa COVID-19;
 • Zaključak o objavljivanju Javnog obaveštenja o maksimalno raspoloživim sredstvima za finansiranje godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta iz budžeta grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program sprovođenja mera za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija na teritoriji grada Kragujevca za 2020.godinu;
 • Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2020. godinu;
 • Program o izmenama Programa rehabilitacije i održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za realizaciju odobrenih godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Kragujevca u 2020. godini;
 • Rešenje o obrazovanju Projektnog tima za implementaciju projekta "Unapređenje i razvoj GIS-a u Kragujevcu, Kniću i Rekovcu";
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o utvrđivanju cene usluge košenja i uništavanja korovske biljke ambrozija za 2020. godinu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju stalnih i sezonskih linija u javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o stajalištima u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni Rešenja oobrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata broj 112-430/19-V od 05.06.2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti Narodnoj biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu za zaključenje Aneksa II Ugovora o zakupu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja obrazovanju Komisije za prijem dece n celodnevni boravak u predškolske ustanov čiji je osnivač grad Kragujevac;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija i davanja na korišćenje poslovnih prostorija po beneficiranoj zakupnini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex