Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 7 od 23.03.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 41/2015, 24/2016, 5/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 7/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex