Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 6/2021 od 22.03.2021.)


 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji odobrenih godišnjih/posebnih programa organizacija u oblasti sporta u 2020. godini i namenskom utrošku sredstava;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Centra za obrazovanje Kragujevac za 2021. godinu;
 • Zaključak o davanju saglasnosti "Zastava Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika", d.o.o. Kragujevac na Odluku Skupštine društva;
 • Program o izmenama Programa ekonomskih mera podrške privredi;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca PD "Biznis inovacioni centar" d.o.o. Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Kragujevca Javnog preduzeća "Putevi" Kragujevac za 2021. godinu;
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za kadrovsko- administrativna pitanja iz radnog odnosa službenika na položaju;
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca;
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta "Kroz igru i druženje do pravilnog razvoja-podrška inkluziji romske dece u predškolski sistem vaspitanja i obrazovanja" koji se realizuje u okviru programa "Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje";
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor učenika javnih srednjih škola i studenata romske populacije kojima će se dodeliti finansijska podrška za opstajanje u sistemu obrazovanja i vaspitanja u okviru ROMACTED - programa;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • Rešenje o obrazovanju Radnog tima za izradu Nacrta programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period 2021 - 2024. godina;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sagledavanje trenutnog stanja nepokretnosti, opreme i instalacija na objektima koje su date na korišćenje SPD "Radnički" d.o.o., Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik Šumadija sajam d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Privrednog društva "Centar za strna žita" d.o.o. Kragujevac;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju naknade za rad likvidacionog upravnika Ustanove za sport i fizičku kulturu "Park" Kragujevac - u likvidaciji i Ustanove "Sportsko rekreativni centar Mladost" Kragujevac - u likvidaciji;
 • Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kragujevca;
 • Spisak predškolskih ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u koje se mogu upisati deca čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2020/21. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex