Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 5 od 02.03.2020.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi za javne prihode i inspekcijske poslove;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o cenovnicima usluga u objektu kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku;
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Centra za obrazovanje Kragujevac za 2020. godinu;
 • Zaključak o raspisivanju Javnog (otvorenog) poziva za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta za 2020. godinu;
 • Program mera za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca;
 • Zaključak o objavljivanju akata Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima;
 • Uputstvo o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u nadležnosti i organizaciji Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima;
 • Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom, za teritoriju grada Kragujevca ;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP Putevi Kragujevac za četvrti kvartal 2019. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP Urbanizam-Kragujevac za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine - IV kvartal;
 • Rešenje o sedmoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan postavljanja sredstava oglašavanja na teritoriji grada Kragujevca;
 • Odluka o izboru predsednika Saveta građana MZ "Palilula";


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex