Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 5 od 19.02.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2019)
  • PROGRAM LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2019)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2016, 14/2017, 2/2018, 25/2018 i 5/2019)
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za 2019. godinu
  • Program lokacija za postavljanje autobuskih stajališta na teritoriji grada Kragujevca
  • Rešenje o četvrtoj izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Kragujevca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex