Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kragujevca

(broj 5 od 13.03.2018.)


  • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2018)
  • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 23/2016 i 5/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA KARATA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2014, 8/2014 i 5/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex